Werbung
Posts tagged "Olsztyn"
Gród nad Łyną zazielenił się drzewami

Gród nad Łyną zazielenił się drzewami

Olsztyn to jedno z najbardziej zielonych miast w Europie. W jego granicach znajduje się aż 11 jezior. Jedną piątą terenu stanowią lasy. Na obszarze miasta znajduje się też sześć ogólnodostępnych parków. W obrębie grodu położone są dwa cenne rezerwaty przyrody. Olsztyn jest przeto uważany za jedno z najbardziej zazielenionych miast stołecznych województw.
Mazurski exodus

Mazurski exodus

Sześćdziesiąt lat temu ówczesne władze państwowe uznały procedury masowych wyjazdów Mazurów z Polski w ramach łączenia rodzin za w pełni wykonane. Jak było naprawdę? O tym i innych sprawach z prof. dr. hab. Grzegorzem Jasińskim rozmawia dr Alfred Czesla – sekretarz Mazurskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Olsztynie.
Ein wichtiges Gewerbe

Ein wichtiges Gewerbe

Bereits in der „Chronik des Preußenlandes“ des Peter von Duisburg, eines Chronisten des Deutschen Ordens, aus dem 14. Jahrhundert gibt es Hinweise darauf, dass die Pruzzen Zeidlerei betrieben – die Nutzung und Zucht von Waldbienen. Am 18. Januar gab es in Allenstein einen Vortrag dazu.
Pięć wieków reformacji

Pięć wieków reformacji

Z prof. dr. hab. Grzegorzem Jasińskim z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego rozmawia dr Alfred Czesla – sekretarz Mazurskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Olsztynie.
Język ojczysty zamiast języka dyplomacji

Język ojczysty zamiast języka dyplomacji

Co to jest język dyplomacji – każdy wie. Z członkami zarządu Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur najważniejszy niemiecki dyplomata tym językiem jednak nie rozmawiał. Interesował go inny język. Jaki? Ojczysty.
W najnowszym numerze Wochenblatt.pl

W najnowszym numerze Wochenblatt.pl

Od piątku w kioskach. W najnowszym numerze Wochenblatt.pl takie tematy jak: – Ciekawostka – Polsko-niemiecki fryzjer strzyże gwiazdy z obu stron Odry.
Wszystko, co mamy najlepszego

Wszystko, co mamy najlepszego

Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur zawsze stara się pokazać to, co w kulturalnej działalności stowarzyszeń najbardziej atrakcyjne. W tym roku festyn odbywał się 17 czerwca w Ostródzie.
Niemcy działali, nawet tajnie

Niemcy działali, nawet tajnie

„Niemcy na Ziemiach Zachodnich i Północnych po 1945 roku” – taki tytuł nosiła konferencja, która odbyła się 6 kwietnia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Jako że na widowni znalazła się głównie młodzież, była to okazja do uświadomienia jej trudnej, ale ciekawej historii mniejszości niemieckiej w Polsce.
Wyzwolenie czy zniewolenie

Wyzwolenie czy zniewolenie

Wyzwolenie, zniewolenie, wypędzenie, przepędzenie, zdobycie… To hasła klucze, które dla każdego narodu wplątanego w wojnę mają inne znaczenie. Sowiecki zimowy szturm w 1945 roku na Warmię i Mazury to także jedno z takich haseł.
Twarz Friedricha Schillera spogląda z kamienicy

Twarz Friedricha Schillera spogląda z kamienicy

Mija piętnaście lat, od kiedy włodarze olsztyńskiego ratusza wspierają remonty zabytków w mieście. W trakcie tych prac odrestaurowano m.in. głowę Friedricha Schillera.

Das Projekt wird unterstützt vom:

ifa mswia