Posts tagged "Warmia i Mazury"
Die Masuren für sich gewinnen

Die Masuren für sich gewinnen

  Sie waren weder Deutsche noch Polen. Von den einen wie den anderen wurden sie daher als fremd betrachtet. Wie endete für die Masuren das Nachkriegs-Experiment, sie zu Polen werden zu lassen? Darüber sprach der masurische Sozialaktivist Dr. Alfred Czesla mit Joanna Wańkowska-Sobiesiak.
Szukają uczestników

Szukają uczestników

  Już w kwietniu ruszy kolejna edycja „Archiwum Historii Mówionej”. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej szuka już młodych osób, które chciałyby wziąć udział najpierw w cyklu szkoleń i spotkań, a potem w samym projekcie, nagrywając rozmowy ze świadkami czasu.
Przybyło szkół i uczniów

Przybyło szkół i uczniów

Język niemiecki jako ojczysty w szkołach jest coraz bardziej popularny. W bieżącym roku szkolnym już ponad 2100 dzieci na Warmii i Mazurach uczy się go w szkołach.
W cieniu trudnej historii

W cieniu trudnej historii

  O dawnych i obecnych dziejach Kościołów ewangelickich w byłych Prusach Wschodnich (im ehemaligen Ostpreußen) z historykiem, ks. kan. dr. hab. Krzysztofem Bielawnym, rozmawia dr Alfred Czesla – sekretarz Mazurskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Olsztynie.
Schulen werden mehr, Kindergärten werden weniger

Schulen werden mehr, Kindergärten werden weniger

Deutsch als Muttersprache wird als Schulfach zunehmend populär. Im laufenden Schuljahr lernen es nunmehr über 2000 Kinder an Schulen des Ermlandes und Masurens.
Obrońca Mazurów

Obrońca Mazurów

17 kwietnia 2018 r. odszedł od nas Tadeusz Siegfried Willan. Wielka indywidualność mazurska. Dziennikarz, prozaik, reportażysta, tłumacz i działacz społeczny.  
Mazurski exodus

Mazurski exodus

Sześćdziesiąt lat temu ówczesne władze państwowe uznały procedury masowych wyjazdów Mazurów z Polski w ramach łączenia rodzin za w pełni wykonane. Jak było naprawdę? O tym i innych sprawach z prof. dr. hab. Grzegorzem Jasińskim rozmawia dr Alfred Czesla – sekretarz Mazurskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Olsztynie.
Przez internet łatwiej i szybciej

Przez internet łatwiej i szybciej

Deutsch als Minderheitsprache – tak nazywa się zamknięta grupa na Facebooku, którą na początku 2017 r. założyły nauczycielki języka niemieckiego jako ojczystego: Sabina Wylengowska z Nidzicy i Justyna Stysiek z Węgoja.
W podwójnej tożsamości nie ma konfliktu / „In einer doppelten Identität  gibt es keinen Konflikt”

W podwójnej tożsamości nie ma konfliktu / „In einer doppelten Identität gibt es keinen Konflikt”

Z Oskarem Kwahsem, działaczem mniejszości niemieckiej na Warmii i Mazurach, rozmawia Łukasz Biły.
Dziewczyny to lubią

Dziewczyny to lubią

Ile lat miał najmłodszy uczestnik tegorocznych warsztatów tanecznych organizowanych przez Wspólnotę Byłych Mieszkańców Prus Wschodnich? Lat nie miał wcale, bo liczył zaledwie 26 dni. Czy tańczył? O to pytajcie jego mamę – Dorotę Cieklińską.

Das Projekt wird unterstützt vom:

ifa mswia