Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Friday, October 22, 2021

Jubileusz

Brückenfunktion der Minderheit ist Realität

Mit einem feierlichen Gottesdienst, einer Podiumsdiskussion sowie einem Orchesterkonzert wurden am 9. Oktober in Kattowitz das 30-jährige Jubiläum des Verbandes der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen (VdG) sowie der 30. Jahrestag des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrages gefeiert. Im Verlauf der Abendveranstaltung wurden zudem zahlreiche verdiente Mitglieder der Deutschen Minderheit mit Medaillen und Ehrennadeln ausgezeichnet.

Read More …

Codzienne praktykowanie pojednania / Täglich praktizierte Versöhnung

Praca pielęgniarek stacji opieki nie należy do najłatwiejszych.
Foto: Caritas Opole

Kościół, opieka senioralna i polsko-niemieckie pojednanie – rzadko kiedy tyle różnych aspektów łączy się harmonijnie w jedną całość. Taka właśnie inicjatywa działa jednak z powodzeniem w województwie opolskim, pomagając około 15 000 osób. Chodzi o stacje opieki Caritas, które 10 października świętowały swój jubileusz: 25-lecie.Read More …

Profesjonalizm w DNA / Professionalität in den Genen

Das Businesszentrum der Stiftung für Entwicklung Schlesiens
Foto: Rudolf Urban

W najbliższy poniedziałek, 3 lipca, Fundacja Rozwoju Śląska obchodzić będzie jubileusz – 25-lecie istnienia! Inicjatorami jej stworzenia były stowarzyszenia mniejszości niemieckiej, a cel, jaki im przyświecał, to m.in. zahamowanie masowych wyjazdów Niemców z Polski do Niemiec poprzez stworzenie im warunków podobnych do tych, jakie mieliby, wyjeżdżając do RFN, oraz stworzenie instytucji, która poprzez swoją działalność będzie miała bezpośredni wpływ na rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny Śląska i weźmie odpowiedzialność za właściwe wydatkowanie środków finansowych rządu niemieckiego przeznaczonych na wspieranie MN w Polsce i jej otoczenia.Read More …

Rozświetlone urodziny / Ein lichtvoller Geburtstag

W uroczystościach wzięła udział konsul generalny Niemiec we Wrocławiu Elisabeth Wolbers. Z lewej dyrektor Instytutu Goethego w Krakowie Daniel Göpfert.
Foto: Danuta Cholewa

Dokładnie 25 lat w Krakowie rozpoczął swoją działalność Instytut Goethego. W miniony weekend hucznie świętowano ten jubileusz, a motywem przewodnim uroczystości było światło. Wśród gości znaleźli się również przedstawiciele organizacji mniejszości niemieckich. Read More …

To nie było zero / Keine Null-Nummer

Tak wyglądała strona tytułowa pierwszego wydania „Wiadomości Górnośląskich”.
Foto: Rudolf Urban

Trzymają Państwo w rękach 1300. wydanie „Wochenblatt.pl”. Jest to pewien jubileusz, który postanowiliśmy uczynić okazją, by przypomnieć pierwsze wydanie ówczesnych „Wiadomości Górnośląskich” (Oberschlesische Nachrichten), które pomimo że nosiły numer 0, miały pozostać zjawiskiem unikalnym. Read More …

Profesor na ratunek

Wrocławska Hala Targowa będzie w przyszłym roku świętowała 100. urodziny.
Foto: Wikimedia

Już niedługo zakończy się kolejny etap modernizacji wrocławskiej Hali Targowej. Budząca wśród historyków zachwyt budowla swój blask odzyska przede wszystkim dzięki pasji jednego człowieka: prof. Rudolfa Lenza, który już od lat ratuje dolnośląskie zabytki przed zniszczeniem.Read More …